Anmälan till årsmöte 2022-02-13 kl 10:00

Årsmötet sker via mötestjänsten Zoom. För att kunna delta krävs att du har en dator, surfplatta eller smartphone (en person per enhet!) All information om hur du deltar kommer skickas ut till den mailadress du anmäler senast 10 dagar innan årsmötet. 
Anmälan stänger 7 dagar innan mötet.

Övrig information: 
Medlemskap är inte ett krav för deltagande på årsmötet. 
Inför årsmötet kommer samtliga anmälda deltagare få inbjudan till ett "prov-möte" för att få möjlighet att kontrollera inställningar, samt ställa frågor om funktionerna om informationen i utskicket inte känns tillräckligt. Ta gärna det erbjudandet för att underlätta vid det faktiska mötet.


Anmälningarna kontrolleras löpande, och du blir kontaktad om vi saknar information vi behöver, så var extra noga med att du lännar rätt e-post!
Har du inte fått information skickad till dig den 9:e februari så kan du kontakta medlem.kassor@astklubben.se

 
 
Ja
Nej