AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
- klubbens kommittéer

Klubbens kommittéer arbetar unders styrelsen men med stor frihet. Arbetsuppgifterna beror på inriktningen i kommittén;

Avelskommittén håller vår RAS uppdaterad, men svarar också på frågor om avel. 

Mentalkommittén anordnar Beteende- och Personlighetsbeskrivning för våra medlemmar, men arbetar också för att förstärka kunskapen om rasens mentalitet. 

Utställningskommittén ansvarar för vår årliga rasspecial, men finns även behjälplig för frågor om utställning etc.

Tävlingskommittén anordnar våra årliga klubbmästerskap, men finns även till hjälp för att svara på frågor om tävlingar för vår ras. 

Rasmonterkommittén ansvarar för att vår klubb och ras syns på de två största utställningarna i Sverige; MyDog och Stora Stockholm. 
Uppfödarkommittén arbetar för att öka samarbetet mellan klubben och uppfödarna för att tillsammans påverka rasen i en positiv riktning på lång sikt. 


Behöver du komma i kontakt med någon kommitté så besök deras respektive sida där dom delar aktuell information. 


Vill du arbeta i någon kommitté?

Kontakta vår sekreterare för att lämna in en ansökan.

sekreterare@astklubben.se