AVELSKOMMITTÉEN

Veronica Wolfsberg

avel@astklubben.se

Ingela Waller

avel@astklubben.se

Avelskommitéen informerar

Nya medarbetare sökes, är du intresserad av att veta mer och/eller anmäla intresse? Maila till sekreterare@astklubben.se 


På grund av att kommittén för tillfället inte har några medarbetare så kommer inte mailen hanteras lika frekvent. Men för att skicka in åsikter eller liknande, maila till avel@astklubben.se

RAS

Svenska Kennelklubben beslutade 2001 att det för varje ras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi (RAS). RAS ska vara anpassat efter varje ras behov och situation. Strategierna ska vara lättförståeliga för såväl nya som gamla uppfödare.

Syftet med RAS är att vägleda uppfödare mot gemensamma mål vad gäller hälsa, mentalitet och exteriör. Oavsett om uppfödare tillhör rasklubben eller inte bör RAS följas. Riktlinjerna i avelsstrategin är rekommendationer.
Målen är mycket svåra att nå om inte alla uppfödare och hanhundsägare följer dessa rekommendationer, eftersom rasens utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur.

Tidigare utvrädering av RAS

Information om Hälsoprogram nivå 1 - NCL-A Ataxi

Från och med maj 2016 har vi Hälsoprogram nivå 1 gällande NCL-A (Ataxi). Ett hälsoprogram nivå 1 betyder i praktiken att vi nu har möjlighet att centralregistrera Ataxi på SKK's Hunddata. 

För att ataxitesta din hund samt registrera resultaten, gör så här (.pdf)

Vi hoppas att detta ska underlätta arbetet för uppfödare och ägare till American Staffordshire Terriers som nu slipper allt pappersarbete kring certifikaten. Vi hjälper gärna till och svarar på eventuella frågor kring detta hälsoprogram. Maila oss på avel@astklubben.se

För mer information gällande detta hälsoprogram, klicka här (.pdf)


INDEX


Information att läsa om HD-och ED-index. 

DEMODEX


Vad är Demodikos (demodex)?

Forskningsprojekt Juvenil Demodikos
-   OBS! Forskningen är avslutad!

HÄLSOPROGRAM
NIVÅ 2


Krav på centralt registrerat resultat avseende specifik sjukdom; HD och ED.