UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉEN

Sarah Erichsen Torre
Sammankallande
show@astklubben.se

Åsa Eininger

show@astklubben.se

Mikaela Karlsson

show@astklubben.se

Carina Sjöberg 

show@astklubben.se

Utställningskommitéen informerar

HEJ MEDLEMMAR


Utställningskommittén tillsammans med styrelsen ser gärna att medlemmarna är med och påverkar vad som händer i klubben.

Därför önskar vi nu förslag på framtida domare till våra rasspecialer. Skicka ditt förslag med domarens namn och landet domaren bor i till show@astklubben.se

Tänk på att domaren måste vara auktoriserad och ansluten till FCI, det är extra positiv om det är en rasspecialist.

Vi vill också förtydliga att detta endast är förslag och vi kan inte garantera att just ditt förslag blir valt.

Varmt välkomna med era förslag!


Statuer