AST Journalen

KLUBBTIDNING


AST Journalen är vår egna klubbtidning, som förut kallades "Amstaffnytt", där medlemmarnas bidrag fyllde sidorna. Allt från skryt, dagliga aktiviteter, artiklar, insändare, uppfödarintervjuer osv. 
Numera är tidningen i största mån ersatt av vår blogg, och kommer bara ges ut som något enstaka special-nummer.