Årets Allround AST

Listan tillfälligt inställd pga rådande pandemi.

inställd

saknas

inställd

Tidigare års resultat
2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009

Varje år utses en vinnare i Årets Allround AST och Årets Gren AST (from, 2019 utses ej en årets arbetande ast).

Det är en enskild vinnare i Årets Allround AST och där vinner den som har tävlat i flest grenar (minst två). I Årets Gren AST utses en enskild vinnare i varje gren, högst listpoäng per gren vinner. Se statuter och poängsättning i pdf nedan. 

Tävlingskommittén har hand om poängberäkningen i arbetande listorna, för att delta på arbetandelistan ansvarar du själv för att skicka in ditt deltagande. Du mejler ditt namn, medlemsnummer, hundens namn, registreringsnummer, ert för året första resultat samt att ni vill vara med på årslistan. Mejla till tavling@astklubben.se för att anmäla, eller om du upptäcker fel i uträkningen. 
Det går även att vara dold på löpandelistan, uppge önskemål i ditt mejl. 

Om hundens ägare ej är synlig på SKK hunddata ska även ägarbevis skickas med i mejlet. 

Observera: Uppgifterna ska ha inkommit till tävlingskommitteen senast 31 december det år listan avser, om det inkommer efter 31 december det år listan avser kan grundpoäng och ataxi ej räknas med. Läs mer i statuter. 

Extrapoäng för deltagande i KM. Vid deltagande i klubbens KM erhåller ekipaget 10 extra poäng som tillkommer i *årets Gren-AST, allround-AST och arbetande-AST. 
* I Årets Gren-AST krävs det att de även finns minst ett officiellt resultat för att tillgodoräkna sig extrapoängen.

OBS gällande Viltspår och Nose Work
Löpande under året ansvarar du för att skicka in foto till tävlingskommittéen på protokoll från Viltspår samt Diplom från Nose Work!
Viltspår: Datum, hunden namn, resultat och domarens underskrift måste synas på fotot.
Nose Work: Datum, hundens namn, förarens namn, resultat och domarnas underskrift.


Reviderade statuter fr.o.m 2019!Från och med 2019-01-01 tas "Årets Arbetande - AST" bort. Detta då det är svårt att jämföra grenar mot varandra. Istället kommer vi att ha Årets Gren-AST och Årets Allround-AST. Det har även gjorts små justeringar i poängsättning i vissa grenar. 


Vi har även valt att lägga till en gren i Årets Gren-AST! Nämligen WeightPull! Läs mer i statuterna för Årets WP-AST.
(Weight Pull kommer ej att räknas med i årets allround-AST då det är en inofficiell tävlingsgren). Du ansvarar själv för att mejla in ditt resultat till tavling@astklubben.se.

Något som är viktigt och nytt 2019 är att Du som tävlar i NoseWork ska mejla in foto till tavling@astklubben.se på diplom från tävling för att tillgodoräkna tävlingen till listan, detta eftersom att diplomet är knutet till hund och förare och på SKK hunddata registreras ej förare. 

Även du som tävlar i Viltspår ska mejla in foto på protokoll från tävling, detta då vi upptäckt att Viltspårsresultat kan registreras långt i efterhand, för att tillgodoräkna tävlingen krävs ett foto på protokollet!