Årets Show AST

Hej alla medlemmar!

Efter en lång paus är det äntligen möjligt att tävla om ”Årets show AST”. För Dig som inte riktigt vet hur det går till innebär det att man samlar poäng (beroende på hundens placering) från officiella utställningar och på så sätt har Din hund chans att bli årets utställnings AST.


Läs mer på nedan om hur man går till väga för att anmäla sig, hur räknesystemet fungerar samt våra statuer.

saknas

inställd

Tidigare års resultat
2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009

inställd

RÄKNESYSTEM


Utställningskommitten har hand om poängberäkningen i Årets Show AST. För att få en fullständig redovisning för din hunds resultat behövs följande: Hundens fullständiga namn, registrerings nummer, ägarens namn och medlemsnummer.

Sänd uppgifterna till Utställningskommitten efter ditt första resultat för året (se statuterna för poängberäkning). Sedan kommer dina resultat framöver automatiskt att uppdateras på löpande listan som finns att se på ASTklubben - Sveriges hemsida. Resultat kommer att hämtas från SKK Hunddata. För er som inte vill delta på löpande listan men ändå vill finnas med på den slutgiltiga listan för Årets Show AST, maila utställningskommitten och meddela det första resultatet för året ändå, detta för att underlätta arbetet kring listan. Skriv dock tydligt att ni inte vill vara med på löpande listan. Då kommer ert resultat inte att publiceras förrän slutgiltig lista är fastställd efter årets slut. Sista resultatet ska rapporteras in senast 31/12. Resultat som rapporteras efter den 1 januari tas inte med i resultatredovisningen eller sammanräkningen till Årets arbetande AST.

SKK-registerade ägaren/ägarna till hund i Årets Show AST skall ha varit medlem/medlemmar i ASTklubben - Sverige vid samtliga tävlingstillfällen som är poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för Årets Show AST. SKK-registrerade ägaren/ägarna skall vara synlig i SKK Hunddata. Annars skall ägarbevis skickas in till Utställningskommitten. Samma regler gäller även om man vill vara med på löpande listan.

Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa utställningsresultat under året 1/1-31/12 . Om två hundar slutar på samma poäng så blir den som har minst antal utställningar högst placerad. Om hundarna fortfarande ligger på samma poäng så blir den hund som slagis flest hundar högst placerad. Inga poäng utgår för BIS junior, BIS unghund, BIS veteran. Om hunden blir BIG eller BIS placerad är det den högsta poängen som gäller. T ex:

Hund 1: BIR -10 tävlande hundar = BIR 10p + 9 slagna hundar = 19 p
Hund2: BIS4 – 10 tävlande hundar = BIS4 37p + 9 slagna hundar = 46p
Hund3:BIR – 48 tävlande hundar= BIR 10p + 47 slagna hundar= 34 p
(BIR 10p + 19p upp till 20 deltagande hundar + 4p, 2 poäng för jämt 10- tal deltagande
hundar över 20st + 1p för ej uppfyllt 10-tal deltagande hundar över 40st.)
Hund4: BIG1 -34 tävlande hundar = BIG1 20p + 33 slagna hundar= 42p
(BIG1 20p + 19p upp till 20 deltagande hundar + 2p för jämt 10-tal deltagande hundar över
20 st + 1p för ej uppfyllt 10-tal deltagande hundar över 30st.)

En tio i topp lista publiceras på ASTklubben - Sveriges hemsida och i Nyhetsbrevet samt sociala medier. Ägaren till vinnande hund får ta emot klubbens vandringspris på Årsmötet. Den hund som erhåller pokalen vid 3 tillfällen, tillfaller pokalen vinnaren för gott.

Frågor rörande poäng, beräkning mm och resultat skickas in till Utställningskommitten: show@astklubben.se