Årets Uppfödare

Listan tillfälligt inställd pga rådande pandemi.

Tidigare års resultat
2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013

inställd

inställd

Räknesystem

Tävlan om årets uppfödare är öppen för uppfödare som är medlemmar i och är anslutna till rasklubben. Uppfödaren får delta med 1-5 egenuppfödda hundar med maximalt 5 resultat per hund. Samt med de 5 bästa resultaten på utställning med uppfödargrupp. Grundpoängen för HD/ED etc får bara tillgodoräknas en gång/hund. Observera att uppfödaren endast får delta med hundar födda i samma prefix som kenneln han/hon driver idag och som är godkänt av SKK samt som ligger med på Uppfödarlistan på rasklubbens hemsida.

Statuerna är uppdelade i 3 block:

Block 1 - individuella resultat på hundar som tävlat i arbets-grenar samt hundar som ställts ut.
Man kan tex ha med 2 som tävlat och tre som ställs ut, eller 2 som tävlat, 1 som ställts ut 2
som både ställts ut och som tävlat.

Block 2 - resultat från utställning av Uppfödargrupp med gällande kennel-prefix (se förklaring
ovan).

Block 3 - permanenta grundpoäng för HD/ED etc tilldelas endast en gång per hund oavsett block. Detta innebär att fler än 5 hundar kan tilldelas grundpoäng om uppfödaren ställt grupp.

För att få mångfaldspoäng (se statuer för block 1) måste resultaten vara poänggivande. Det räcker alltså inte att "bara starta" i olika grenar. Observera även att man får tillgodoräkna grundpoängen för MH eller BPH samt att mångfalden gäller även utställning. Så till exempel, har du 1 resultat i rallylydnad, 1 resultat i agility och 1 resultat i utställning på samma hund, så får du också mångfaldspoäng för 3 grenar. Både ägaren/ägarna till de deltagande hundarna samt uppfödaren skall ha varit medlem/medlemmar i American Staffordshire Terrierklubben - Sverige vid samtliga utställnings och tävlingstillfällen som är poänggivande, samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för Årets Uppfödare.
SKK-registrerade ägaren/ägarna skall vara synliga i SKK Hunddata. Om man INTE är synlig på SKK Hunddata skall ägarbevis skickas in tillsammans med resultaten till: aretsuppfodare@astklubben.se

När uppfödaren sedan skickar in dessa resultat till klubben, ska det framgå vilka hundar det gäller (namn och reg.nr), datum för utställning/tävling/prov/ och vilka grundpoäng hundarna är berättigade till. För att få poängen för uppfödargrupp ska det framgå vilken som var arrangerande klubb för utställningen, samt hemside-adress till denne då resultatet kontrolleras mot hemsidan. Ange även datum för utställningen, placering, kennelnamn, namn och reg.nr på de deltagande hundarna och vilka grundpoäng hundarna är berättigade till.
För bekräftelse om ataxi resultatet krävs en kopia på intyget på hunden själv eller dess föräldrar.

Resultaten skickas till aretsuppfodare@astklubben.se Listan presenteras sedan på hemsidan och Årets uppfödare erhåller klubbens vandringspris på årsmötet. Den uppfödare som erhåller pokalen vid 3 tillfällen, tillfaller pokalen vinnaren för gott. Sista resultat för tävlingsåret ska rapporteras senast 1 jan året därpå. Resultat som rapporteras efter 1 jan tas inte med i resultatredovisningen eller sammanräkningen för Årets Uppfödare.


BLOCK 1

BLOCK 2

(Klicka för större bild)

BLOCK 3