AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
- äldre valpar & vuxna hundar

Äldre valpar & vuxna hundarAnnonsering av äldre och vuxna AST:s gäller för alla medlemmar i American Staffordshire Terrieklubben - Sverige.

ASTklubben - Sverige avsäger sig allt ansvar för enskild kennels verksamhet. Det åligger varje uppfödare att följa krav enl. Svenska Kennelklubbens regelverk. Vi publicerar endast hälso-, utställnings- och/eller tävlingsresultat som finns registrerade hos SKK. Ataxiresultat går det däremot bra att maila till vår webmaster i samband med annonsering.

För info angående AST hänvisar klubben till av SKK fastställt RAS och STANDARD för American Staffordshire Terrier.

För att annonsera på sidan: skicka uppgifterna med eventuella bilder till webmaster@astklubben.se

Läs kraven för annonsering här (.PDF).


"Happy"

Exelion Hopeful Rising Star

Reg.nr: SE51555/2017

Födelsedatum: 2017-08-24

Pappans namn: 

Tatonka Enough Is Enough

(HD:B, ED:0, Ataxia clear)
Mammans namn:

Blue Rising Star Indian Summer

(HD:B, ED:0, Ataxia clear)

Kennel Exelion

Amanda Olsson Cedervall

amanda.cedervall@hotmail.com