Välkommen till American Staffordshire Terrierklubben-Sverige

Officiell rasklubb för American Staffordshire Terrier
inom Svenska Kennelklubben.


Vi är en ideell förening och vi vänder oss till dig som har en, eller fler AST eller har intresse för vår underbara ras.

Vårt mål är att bevara och främja avel av mentalt, fysiskt sunda och exteriört fullgoda hundar.

Vi vill bevara och utveckla rasens specifika egenskaper samt informera och sprida kunskap om rasens beteende. Vi arbetar även aktivt med att skapa gemenskap inom rasen.

Våra lokalombud erbjuder träffar för våra medlemmar; Gemensamma promenader, kostnadsfria valpkurser, utställningsträning, dragweight, weightpull etc.
Klicka här för att se vad som pågår i just ditt län. 

Officiell sponsor;
VOM och Hundemat
Läs mer om våra sponsorer här

Aktuellt i klubben

Valberedningen har ordet!

Hej alla medlemmar,

Vi i valberedningen arbetar nu för fullt inför kommande årsmöte som äger rum i februari 2024 genom att sätta ihop en ny styrelse utöver de som skall sitta kvar i ytterligare 1 år. Så nu är det NI medlemmar som har ordet!

Vi önskar därmed att ni inkommer med förslag på personer som brinner för rasen, någon som vill jobba ideellt för rasens utveckling och som ni tror skulle passa sitta i en styrelse. Det kan vara du själv, eller om du har någon att föreslå. Viktigt då att personen är meddelad och har godkänt att bli föreslagen. Skriv gärna en liten motivering om varför just denna person bör sitta med i styrelsen.

Vi behöver er för rasens utveckling!


När ni mailar till oss vill vi att ni uppger:

* Ert namn

* Medlemsnummer

* Vem/vilka som är föreslagen

* En kort motivering om varför du föreslår just denna/dessa personer, eller dig själv


Skicka detta till vår mail valberedning@astklubben.se

Vi tar emot förslag fram till den 28/12-2023.


Slutligen önskar vi er en god jul och ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning Valberedningen

Motion om rasförbud för kamphundar

Moderaten Fredrik Kärrholm har lagt en motion 2023/24:90 till riksdagen där han föreslår att regeringen ska utreda rasförbud (såväl import som avel) för kamphundar och andra särskilt farliga hundar.


”Regeringen bör utreda ett förbud mot avel och import av så kallade kamphundar och andra särskilt farliga hundar, i enlighet med det regelverk som finns i Norge och Danmark.”

Motionen är för närvarande under beredning av Miljö- och jordbruksutskottet. Om riksdagen röstar för en utredning ska regeringen tillsätta en sådan och normaltiden för utredningar är ca 1-2 år.

Därefter ska utredningen ge ett så kallat betänkande (förslag) som riskdagen ska rösta om. Det är inte säkert att riksdagen väljer att tillstyrka förslaget, då samma förslag utreddes och avslog 2010 och avslogs återigen 2013.


Blir det en utredning kommer med största sannolikhet SKK (Svenska Kennelklubben) bjudas in som experter.

SKK har redan tidigare gjort uttalanden om rasförbud för kamphundar och farliga hundar.

Läs gärna på SKK:s hemsida: https://www.skk.se/sv/hundagande/fokus-pa/Farliga-hundar/


Rasklubben följer utvecklingen i nära samarbete med SKK och agerar i samråd med SKK.

Utvärdering KM 2023

Tack till alla deltagare för ett fantastiskt KM 2023! Klicka gärna HÄR för att fylla i vårt utvärderingsformulär - för att vi ska få till ett minst lika härligt KM även kommande år!

Rasspecial 2023

Nu finns resultatet från Rasspecialen uppe - klicka här!

Våra sociala medier

BLOGG & NYHETSBREV

FACEBOOK 

INSTAGRAM

Besök vår blogg här
Vår blogg drivs av styrelsen med hjälp av bidrag i form av artiklar, hyllningar, tips, bilder, kommentarer och ev. konstruktiv kritik. Samtliga bidrag mottages tacksamt och skickas till: blogg@astklubben.se


Vill du ha vårt Nyhetsbrev? 
Fyll i din mailadress nedan.