Välkommen till American Staffordshire Terrierklubben - Sverige

Officiell rasklubb för American Staffordshire Terrier
inom Svenska Kennelklubben.


Vi är en ideell förening och vi vänder oss till dig som har en, eller fler AST eller har intresse för vår underbara ras.

Vårt mål är att bevara och främja avel av mentalt, fysiskt sunda och exteriört fullgoda hundar.

Vi vill bevara och utveckla rasens specifika egenskaper samt informera och sprida kunskap om rasens beteende. Vi arbetar även aktivt med att skapa gemenskap inom rasen.

Våra lokalombud erbjuder träffar för våra medlemmar; Gemensamma promenader, kostnadsfria valpkurser, utställningsträning, dragweight, weightpull etc.
Klicka här för att se vad som pågår i just ditt län. 

Officiell sponsor;
VOM og Hundemat
Läs mer om våra sponsorer här

Aktuellt i klubben


SKK:s nollvision gällande hundattacker


”Då är ett hundrasförbud inte rätt väg att gå, det riskerar inte bara att bli djupt orättvist, det missar alla attacker som görs av andra hundar, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.”


Läs hela SKK:s skrivelse till miljö- och jordbruksutskottet:


Utvärdering av hälsoprogram nivå 2

Utvärderingen av hälsoprogram nivå 2 finns nu under fliken Hälsa

Motion om rasförbud för kamphundar

Moderaten Fredrik Kärrholm har lagt en motion 2023/24:90 till riksdagen där han föreslår att regeringen ska utreda rasförbud (såväl import som avel) för kamphundar och andra särskilt farliga hundar.


”Regeringen bör utreda ett förbud mot avel och import av så kallade kamphundar och andra särskilt farliga hundar, i enlighet med det regelverk som finns i Norge och Danmark.”

Motionen är för närvarande under beredning av Miljö- och jordbruksutskottet. Om riksdagen röstar för en utredning ska regeringen tillsätta en sådan och normaltiden för utredningar är ca 1-2 år.

Därefter ska utredningen ge ett så kallat betänkande (förslag) som riskdagen ska rösta om. Det är inte säkert att riksdagen väljer att tillstyrka förslaget, då samma förslag utreddes och avslog 2010 och avslogs återigen 2013.


Blir det en utredning kommer med största sannolikhet SKK (Svenska Kennelklubben) bjudas in som experter.

SKK har redan tidigare gjort uttalanden om rasförbud för kamphundar och farliga hundar.

Läs gärna på SKK:s hemsida: https://www.skk.se/sv/hundagande/fokus-pa/Farliga-hundar/


Rasklubben följer utvecklingen i nära samarbete med SKK och agerar i samråd med SKK.

Utvärdering KM 2023

Tack till alla deltagare för ett fantastiskt KM 2023! Klicka gärna HÄR för att fylla i vårt utvärderingsformulär - för att vi ska få till ett minst lika härligt KM även kommande år!

Rasspecial 2023

Nu finns resultatet från Rasspecialen uppe - klicka här!

BLOGG & NYHETSBREV

FACEBOOK 

INSTAGRAM

Besök vår blogg här
Vår blogg drivs av styrelsen med hjälp av bidrag i form av artiklar, hyllningar, tips, bilder, kommentarer och ev. konstruktiv kritik. Samtliga bidrag mottages tacksamt och skickas till: blogg@astklubben.se


Vill du ha vårt Nyhetsbrev? 
Fyll i din mailadress nedan.