Klubbinformation

American Staffordshire Terrierklubben - Sverige är den officiella rasklubben för American Staffordshire terrier och är en ideell förening som är öppen för alla som är intresserad av rasen. Klubben bildades 1995 och är rasens företrädare i Sverige. 
En ideell förening är en samling personer som har ett gemensamt intresse, i detta fall en helt underbar ras. All hjälp och arbete inom klubben sker på alla medlemmars fritid och utan lön, vi är otroligt glada över allas engagemang och hoppas att även du vill hjälpa till på ett eller annat sätt. Att vara med i en ideell förening bidrar till att du får engagera dig i något som du tycker är kul och intressant, samtidigt som du får många vänner med samma intresse. Det är tack vare en förenings medlemmar som föreningen kan leva vidare, det är alltså du som medlem som är och skapar klubben. Oavsett om du är en idéspridare, engagerar dig i olika aktiviteter som klubben anordnar eller om du är stödmedlem så är du lika mycket välkommen i vår förening. Vi har olika kommittéer och lokalombud som bland annat anordnar rasspecialen, KM i rallylydnad, lokalträffar och andra aktiviteter. Medlemmarna i styrelsen, kommittéerna och lokalombuden lägger ner mycket av sin fritid på att anordna trevliga, roliga och lärorika aktiviteter för alla medlemmar och för att föra rasen framåt. Oavsett om du vill vara med i någon av ovan nämnda grupper eller om du närvarar på aktiviteter så är vi mycket glada över att just du är medlem. 
Om du är intresserad av att blir medlem i ASTklubben - Sverige kan du läsa mer på medlemssidan, om du är intresserad av att bli lokalombud eller hjälpa till i någon av kommittéerna mejlar du till sekreterare@astklubben.se. Använd samma mejl om du har frågor, idéer eller förslag på förbättringar. En ideell förening är demokratisk, på årsmöte och medlemsmöten har du som medlem möjlighet att påverka i frågor som rör klubben. Du kan skicka in förslag, skrivelser och frågor till styrelsen via sekreteraren.

En gång per år anordnar rasklubben rasspecialen där alla medlemmar är välkomna att ställa ut sin hund, heja på, umgås och se fina hundar. Vi har även som mål att anordna klubbmästerskap i flera olika tävlingsgrenar där alla medlemmar kan vara med och ha roligt. Våran blogg hittar du via vår hemsida och den försöker vi fylla med allt möjligt AST-relaterat, har du förslag på inlägg mejla gärna blogg@astklubben.se.

Om du är intresserad av rasen och vill lära dig mer om den och träffa några härliga hundar och medlemmar är du välkommen att besöka vår rasmonter som vi har på Stora Stockholm och på My Dog i Göteborg, läs mer här.

Vi vill att alla som har ett intresse för denna underbara ras ska ha ett utbyte av American Staffordshire Terrierklubben - Sverige.

Välkommen som medlem du också!